Rättviks kommun
Rättviks kommun

Miljöfarlig verksamhet

För att starta, ändra eller bedriva verksamhet krävs ofta anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

Vilka verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga?

I Miljöprövningsförordning (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.
Länsstyrelsen tillståndsprövar så kallade B-objekt medan anmälan för så kallade C-objekt lämnas till vår miljöenhet.

Anmälan ska göras på en särskild blankett som ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändring sker.

Att starta en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet utan att ha gjort anmälan eller sökt tillstånd räknas som otillåten miljöverksamhet och är åtalsanmälbart.
Kom därför ihåg att ansöka/anmäla i god tid. Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet så hör av dig till oss på miljöenheten.

Egenkontroll

Som verksamhetsutövare har du skyldighet att genom egenkontroll planera och kontrollera verksamheten, för att det inte ska uppstå olägenheter för människors hälsa eller miljön. Mer information finns att läsa under Information, Egenkontroll.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se