Rättviks kommun
Rättviks kommun

Tobak och e-cigaretter

Du ska anmäla verksamheten till kommunen. Du har även skyldighet att utöva tillsyn samt utarbeta ett program för egenkontroll. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift.

Tobak

Informationen gäller till och med 2019-06-30

Krav för att få sälja tobak

  • Anmälan till kommunen där försäljning ska ske.
  • Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder.
  • Den som säljer tobaksvaror ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja tobak ska anmälan göras till Rättviks kommun. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Den som bedriver försäljning av ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning av tobaksvaror.

För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram finns i vårt blankettarkiv.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Krav för att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  • Anmälan till kommunen där försäljning ska ske
  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder.
  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälan göras till Rättviks kommun. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Den som bedriver försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning.

För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram finns i vårt blankettarkiv.

Från 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Detta innebär alltså att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att framöver att finnas tillgängliga på Rättviks kommuns webbplats. Den som ansöker ska även lämna in ett egenkontrollprogram. Avgift för ansökan kommer att tas ut vilken ännu inte är fastställd. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Försäljning av tobak får bedrivas tills dess att kommunen har beslutat om tillstånd ges eller inte.

Rökfria utemiljöer

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Läs mer om rökfria miljöer

Blankettarkiv

Gällande taxaPDF

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Handläggare
Jennie Prans
0248-70 148

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik