Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pågående naturvårdsprojekt

I ungskogen är det en äng med rastplats.

Rastplats i Dalen. Foto: © Pia Söderström.

Siljans strandvandring

Beviljat bidrag 40 000 kronor.
Vikarbyns byalag driver projektet som går ut på att förbättra vandringssträckan från Rättvik till Öja.

Naturmuseet för nya målgrupper

Beviljat bidrag 70 000 kronor.
Kommunen driver projektet med syftet att göra information och upplevelser i Rättviks naturmuseum tillgängliga för flera än de som har svenska som modersmål.

Naturreservat på Lerdalsberget

Beviljat bidrag 20 000 kronor.
Kommunen driver projektet som ska leda till bildandet av ett natur- och friluftsreservat på Lerdalsberget.