Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rättviks naturvårdsfond

En å som rinner genom grön vegetation. Vattnet ser brunt ut.

Rockån. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond verkar för skyddet av värdefull natur inom Rättviks kommun. Fonden arbetar med markköp, markbyten, stöd till vård och restaurering med mera för att bevara intressanta miljöer.

Ett bidrag till fonden är en unik gåva. Allmänheten, organisationer och företag kan med gåvor, donationer, testamenten och på andra sätt ge stöd till fondens verksamhet. Ett bidrag till Rättviks Naturvårdsfond i samband med en högtidsdag eller till minne av någon blir en unik gåva som varar länge. En gåva till fonden är en gåva vars värde alltid finns kvar i Rättviks natur!

Fondens styrelse består av representanter från skogs- och jordbruk, ideell naturvård och Rättviks kommun.

Fondens postgiro nr 6 37 56 49-8.

Kontakt

Rättviks kommun
795 80 Rättvik
Växel 0248-70 000