Rättviks kommun

Badplatser

Många människor som bad vid Långbryggan.

Siljansbadet vid Långbryggan. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Inomhusbad/simhall

Enåbadet i centrala Rättvik *

Information: Rättviks Camping – Enåbadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Friluftsbad
Badplats

Ort/Plats

Nästa provtagning

Siljan, Rättviken EU-bad

Siljans camping

19 juli

Siljan, Rättviken EU-bad

Stiftsgården

19 juli

Siljan, Rättviken

Helsingland

19 juli

Oresjön

Ore Fritid

9 augusti

Svartviksbadet

Furudal

9 augusti

Sinksjön

Boda kyrkby

9 augusti

Ensen

Nedre Gärdsjö

19 juli

Gärdsjöbadet

Nedre Gärdsjö

19 juli

Salutjärn

Västgärde-Söderås

19 juli

Glistjärns badplats

Glistjärna

-

Vikarbybadet, Siljan

Vikarbyn

26 juli


Provtagningsresultat

Vid provtagning 5 juni vid EU-baden Siljans camping och Stiftsgården visade båda provsvaren: Tjänligt

Vid provtagning 5 juni på samtliga badplatser visar provsvaren: Tjänligt

Vid provtagning 12 juli på badplatserna: Ore fritid, Svartviksbadet och Sinksjön visar provsvaren: Tjänligt

Vid provtagning 19 juli på badplatserna: Ensen, Gärdsjöbadet, Helsingland, Salutjärn och Vikarbyn visar provsvaren: Tjänligt

Generellt har vi mycket bra badvatten i Rättviks kommun.

Badvattenproverna bedöms enligt följande:

Tjänligt - det går utmärkt att bada, högsta betyg!
Tjänligt med anmärkning – provet visar en förhöjd bakteriehalt, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad
Otjänligt - provet visar höga bakteriehalter, man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Vid otjänligt resultat kommer ett omprov att tas inom kort. Samtidigt som omprov tas går miljöenheten ut med information om att man inte bör bada.

Miljö- och byggenhetens provtagningar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, sidan Badvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med friluftsbaden i kommunen utmärkta.

Friluftsbad i Rättviks kommun.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik