Rättviks kommun
Rättviks kommun

Föreningsnytt

Information från ungdoms- och fritidsenheten.

FöreningsinformationPDF från ungdoms- och fritidsenheten nr 1/2018.

Innehåll:

- Fritidschefen har ordet
- Sommarskolor
- Ansökan om föreningsstöd 2018 samt önskemål om träningstider i gymnastiksalar hösten 2018 - våren 2019
- Uppmärksammande av medaljörer
- Föreningsdag (under skoltid) september 2018

Kontakt och mer information

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik