Rättviks kommun
Rättviks kommun

Föreningsnytt

Information från ungdoms- och fritidsenheten.

FöreningsinformationPDF från ungdoms- och fritidsenheten nr 1/2019.

Innehåll:

- Fritidschefen har ordet
- Digital utveckling
- Föreningsrunda
- Ny medarbetare
- Ansökan om föreningsstöd 2019 samt önskemål om träningstider i gymnastiksalar hösten 2019 - våren 2020
- Uppmärksammande av medaljörer
- Föreningsdag (under skoltid) september 2019
- Ledarträff "Samsyn mellan idrotterna"PDF

Kontakt och mer information

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik