Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Vindkraft

Vindkraft är en ren och förnyelsebar energikälla. Du kan välja "vind-el" när du tecknar abonnemang hos din elleverantör. Du kan också köpa andelar i ett vindkraftverk.

I Rättviks kommun finns i dagsläget femton större vindkraftverk på Hedboberget öster om Furudal.

Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar var i kommunen det är lämpligt med större vindkraftsområden.

Kontakt

Samhällsutvecklingsförvaltningen
0248-70 000 vx

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik