Rättviks kommun
Rättviks kommun

Vindkraft

Vindkraft är en ren och förnyelsebar energikälla. Du kan välja "vind-el" när du tecknar abonnemang hos din elleverantör. Du kan också köpa andelar i ett vindkraftverk.

I Rättviks kommun finns i dagsläget femton större vindkraftverk på Hedboberget öster om Furudal.

Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar var i kommunen det är lämpligt med större vindkraftsområden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Vindbruksplan.pdf, 3.8 MB
PDF Landskapsanalys Rättvik.pdf, 1.4 MB
PDF Landskapsbedömning Siljansområdet.pdf, 3.8 MB
PDF Landskapsbedömning Rättvik.pdf, 3.8 MB
PDF Utlåtande och granskningsyttrande.pdf, 209.3 kB

Kontakt

Samhällsutvecklingsförvaltningen
0248-70 000 vx

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik