Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Miljöskydd inom lantbruk

Vi bedömer verksamheters miljöpåverkan genom tillsyn där gödselhantering, kemikaliehantering och avfallshanteringen kontrolleras.

Rättviks kommun har inga lokala föreskrifter gällande lantbruk och de kategoriseras inte som känsligt område i Jordbruksverkets skrifter.

Vid en tillsyn kan följande kontrolleras

Kemikalier

  • Användandet av växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel
  • Hantering och förvaring av cisterner och petroleumprodukter kontrolleras av räddningstjänsten

Hantering av avfall

  • Ensilageplast, säckar och oljefilm.
  • Oljedunkar, oljefilter, lysrör med mera.

Gödselhantering

  • Lagringskapacitet.
  • Gödselanläggningens skick.
  • Spridningstidpunkter, spridningsareal och säkerhetszoner till vattendrag.
  • Stukalagring.
  • Urlakningsrisker.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden), 795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 795 80 Rättvik