Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bostadsanpassning

Avsikten med bostadsanpassning är att individuellt anpassa bostaden så det är möjligt för funktionshindrade personer att bo i eget boende och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningen regleras av Lagen om bostadsanpassning 1992:1574.

Vem kan få bostadsanpassning?

Bidrag kan utgå till enskilda funktionshindrade personer för anpassning av permanent bostad.

För att bidrag ska kunna utgå ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till aktuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen ska styrkas av ett intyg från till exempel läkare eller arbetsterapeut.

Ansökan om bostadsanpassning görs av den funktionshindrade.

Bostadsanpassningen är ett samarbete med Leksands kommun.
Handläggningen sker i Leksands kommun.