Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skicka faktura till Rättviks kommun

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska enligt en ny europeisk standard som benämns Peppol Bis Billing 3.

Detta innebär att alla leverantörer till Rättviks kommun måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden senast från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Rättviks kommun arbetar redan idag för att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska. Det är bra för miljön, effektiviserar vårt arbete och gör det lättare för oss att följa upp våra inköp. När det gäller nya upphandlingar ställer vi redan krav på e-faktura enligt den nya europeiska standarden och vi är redo att ta emot i detta format.

PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Hur påverkas du som är leverantör till Rättviks kommun av
lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara enligt den nya europeiska standarden senast 1 april 2019.

När du väljer att skicka en elektronisk faktura får vi den snabbare än när den skickas med vanlig post. Du som leverantör sparar även både porto och papper.

Skicka elektroniska fakturor i format SVE-faktura via vår VAN-leverantör Tieto och ange GLN-nummer 7321200021712.

Läs mer via följande länk till information om e-faktureringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Rättviks kommun, så kommer vi under våren att erbjuda en lösning för att skicka enstaka fakturor via vår webbplats.

Fakturareferens

Fakturor som skickas till kommunen måste innehålla fakturareferens för att komma fram till rätt mottagare i kommunen. För att e-faktura ska fungera är det viktigt att rätt fakturareferens är angiven, annars går den inte in i systemet.

För fakturor som är sekretessbelagda är det extra viktigt att du använder den fakturaadress som du och beställaren har kommit överens om.

Om du saknar fakturareferens ska du kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan vi hantera på ett snabbt och effektivt sätt, vilket underlättar för dig som leverantör.

Fyll i alla uppgifter på fakturan

Var noga med att fylla i alla uppgifter på fakturan. Fakturor som saknar uppgifter skickas tillbaka för komplettering. Vår betalningspolicy är 30 dagar efter mottagen faktura, om inget annat avtalats med leverantören. När fakturor skickas tillbaka för komplettering ska förfallodatum ändras.

I våra upphandlingars kravspecifikationer ställer vi krav på att våra leverantörer ska kunna erbjuda e-faktura enligt vår standard.