Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Föreningsnytt

Information från ungdoms- och fritidsenheten.

FöreningsinformationPDF från ungdoms- och fritidsenheten nr 1/2017.

Innehåll:

- Fritidschefen har ordet
- Fritids-/föreningsmässa
- Nya normer för föreningsbidrag fr o m 2017-01-01
- Ansökan om föreningsstöd 2017 samt önskemål om träningstider i gymnastiksalar hösten 2017-våren 2018
- Uppmärksammande av medaljörer
- Sommarskolor
- Föreningsdag (under skoltid) september 2017

 

Kommunfullmäktige (KF § 62/2016) har beslutat om revidering av normer för föreningsbidrag samt nya taxor för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

NormernaPDF gäller från och med 2017-01-01 och taxorna gäller från och med 2017-07-01.Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik