Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Socialförvaltningen

Riktnummer 0248

Reception 70 220
fax 70 305

Anhörigstöd Buketten

Nieminen, Keijo
Johansson, Elisabeth

Familjebehandlare

70 373 

Ungdomsmottagning

70 020  

Rättviks kommuns rehabilitering

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedel
70 350

Bemanningsenheten

70 100

Trygghetslarm, larmadministratör 

70 410

Personal

Socialchef, förvaltningschef
Fröyen, Lena
70 215

Verksamhetschef, Stöd och omsorg
Eriksson, Betty-Ann
70 308

Verksamhetschef, Utveckling och stöd
Klingh, Gunilla
70 200

Verksamhetschef, Vård och omsorg
Granath, Annelie
70 312

Enhetschef IFO
Lasell, Maria
70 484

1:e socialsekreterare Vuxna
Olsson, Marie
70 220

1:e socialsekreterare Barn
Kajander, Annika
70 220

1:e socialsekreterare Ekb
Hagberg Hök, Sara
70 220

Socialsekreterare
70 220

Öppenvårdsbehandlare
Ekman, Lena
70 220

Missbruksrådgivare
70 220

Enhetschef biståndshandläggning
Göras, Karin
70 224

Biståndshandläggare
Bolén Inga-Lill
70 310 

Henriksson, Emelie
70 209 

Norgren, Pia
70 284

Karlsson, Johanna
70 396

Rudehall Sjögren, Anette
70 396

Syrén, Susanne
70 237

Biståndshandläggare LSS
Olsson, Björn
70 223 

Enhetschef bemanningsenheten
Staffas, Marie
70 403

Samordnare bemanningsenheten
Hansson, Linda
70 100 

Anhörigsamordnare Buketten
Johansson, Elisabeth
70 394

E-hälsostrateg
Holén Åsa
70 610

Administrativ chef/serveringstillstånd
Cederquist Olsson, Yvonne
70 208

Skuldrådgivning
Nygårds, Pia
70 182

MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska
Holén, Åsa
70 610

Dödsboanmälan
Zeneli, Sofia
70 220

Enhetschef sjuksköterska
Lindgren, Susanne
70 381 

Demenssköterska
Svensson, Ingrid
70 477

LSS-sköterska
Mollakuqe Shaka
70 488

Dietist
Nallgård, Linnea
70 105

Avgiftshandläggare hemtjänst och särskilt boende
Löf, Birgit
70 332 

Adler, Sophia
70 333

Enhetschef demensteam i hemtjänsten
Jacobs, Marcel
70 316
Fax 70 294

Projektledare
Östmark, Eva
70 154
Enhetschef kontaktpersoner och ledsagare
Pedersen, Jessica
70 383

Kvalitetsstrateg, boendesamordnare
Pedersen, Jessica
70 383