Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rättviks grundsärskola

Grundsärskolan i Rättviks kommun är en egen enhet med egen rektor. Eleverna är till stor del integrerade i grundskolan.

Rättviks kommun satsar mycket på lärverktyg i skolorna och speciellt för grundsärskolans elever.

Grundskolorna och grundsärskolan har fritidshem för barn mellan 6–13 år där barnen är efter ordinarie skoltid när föräldrarna arbetar eller studerar.

I Rättviks kommun finns även en gymnasiesärskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rektor
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Rektorsassistent
Anette Eriksson-Bodeström
0248-70 219

Besöksadress
Hellebergs väg 27, 795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Särskolan
795 80 Rättvik