Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Åtgärdsprogram

Skolans personal är skyldig att anmäla till rektor om de tror att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås för årskursen.

Det kan uppmärksammas om en elev har svårigheter till exempel i undervisningen, genom resultat från nationella prov eller att vårdnadshavare eller eleven själv berättar om det.
Nästa steg är att rektorn utreder elevens behov av särskilt stöd, oftast i samråd med elevhälsan.

Det är slutligen rektor som tar beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram eller inte. Ett åtgärdsprogram ska beskriva vilka behov eleven har och hur de ska tillgodoses samt hur programmet ska följas upp och utvärderas.

Rektorn kan även ta beslut om anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning.

Vårdnadshavaren och eleven ska ha möjlighet att delta vid utformningen av åtgärdsprogrammet.

Ett åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen beslutet att inte upprätta ett program eller själva innehållet i ett åtgärdsprogram.

Skolans arbete med åtgärdsprogram styrs av Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kap 3 2010:800).

Kontakt

Barn- och utbildningskontor
0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik