Rättviks kommun
Rättviks kommun

Problem i skolan

Ensam i skolkorridor.

mostphotos.com/Personerna på fotot har inget med innehållet i texten att göra.

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om du tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Trivs du inte i skolan?

Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din egen situation. Trivs du inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ditt problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som du kan byta idéer och erfarenheter med.

Du ska inte behöva må dåligt

Ibland kan du själv hitta orsaken till att du känner som du gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Du ska inte behöva må dåligt i din skola.

Källa UMO


I grundskolan och gymnasiet har rektorn det samlade ansvaret för hela den pedagogiska verksamheten. Om det framkommer att en elev är i behov av särskilt stöd, ansvarar rektor för att behovet utreds och att det fattas beslut om särskilt stöd.

Kontakt

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Besöksadress
Ågatan 4 D, bv, 795 30 Rättvik