Rättviks kommun
Rättviks kommun

Särskilda behov, extra stöd

Skolan har ett ansvar för att barn med särskilda behov ska få en bra och fungerande skolgång.
Det kan röra sig om sjukdom, funktionsnedsättning eller andra behov. Här finns information för dig som är vårdnadshavare.

Varje skola i kommunen har ett elevteam för att möta elevens behov av stöd. I elevteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och ibland även kurator. På högstadiet och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledare.

Inom kommunen finns också en central elevhälsa. Elevhälsans individinriktade arbete är främst kartläggningar och utredningar av barn och elever samt tilldelning av resurser och förslag till åtgärder.  

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Logoped
Gertrud Edquist
0248-70 538

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Furudal, Boda och Ingels skolor
Birgitta Rydell
0248-70 539

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Michaela Nissas
0248-70 532

Rättviksskolan
Liv Lundgren
0248-70 260