Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skolskjuts

Vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare till elev i grundskolan och vill att rätten till skolskjuts med skolskjutsfordon ska prövas ska ansöka om det.

Skolskjutsregler

Kostnadsfri skolskjuts anordnas endast till och från den skola som eleven anvisats av kommunen. Se kartor för respektive skola (undersidor till den här sidan: Upptagningsområde ...). Väljer föräldrarna annan skola för sitt barn får de själva bekosta resorna.

Med skolväg avses kortast användbara gångväg mellan skolan och bostaden där eleven är folkbokförd.

Avståndsregler

  • Elever i skolår F–3, minst 2 km
  • Elever i skolår 4–6, minst 3 km
  • Elever i skolår 7–9, minst 4 km

Fri skolskjuts innebär inte skjuts från bostaden.

För elever som beviljats skolskjuts gäller att gångavstånd till hållplats eller uppsamlingsplats får vara upp till 2 km för elever i förskoleklass och åk F–3, 3 km för elever i åk 4–6 och 4 km för elever i åk 7–9. Avståndet mäts på närmast framkomliga väg, även på gång- eller cykelväg.

Väntetider

Väntetider för resande elever kan inte helt undvikas. Väntetiden ska dock hållas på en rimlig nivå, väntetid före eller efter skoldagen bör inte överstiga 45 minuter per tillfälle. Elever som väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen ska ges möjlighet att vistas inomhus.

Kontakt

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Ansökan skickas till
Rättviks kommun
Trafiksamordnaren
795 80 Rättvik