Rättviks kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Målade barnhänder.

Foto: mostphotos.com/Aleksandr Khakimullin

Bestämmelser i Diskrimineringslagen och Skollagen förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Det innebär att diskriminering på grund av funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder förbjuds i förskolan, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen. 
Det innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot kränkande behandling.

Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Verksamheterna ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Varje verksamhet ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan. I den ska planerade åtgärder redovisas. Planen ska ses över och följas upp varje år. Den ska vara ett "levande" dokument i den meningen att den ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Om skyldigheten att upprätta en likabehandlingsplan inte genomförs blir huvudmannen skadeståndsskyldig.

Likabehandling – hur vi gör det!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du ta del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner.

Likabehandlingsplaner

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Utredare
Kristin Solvik
0248-70 257

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik