Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lov och ledigheter läsåret 2019-2020

Kalender

Här får du information om läsårets lovdagar och vad som krävs för att få ledigt utöver ordinarie lov.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Höstterminen 2019:
2019-08-20 - 2019-12-19 1:or
2019-08-21- 2019-12-19 2:or och 3:or

Vårterminen 2020:
2020-01-09 - 2020-06-11 1:or
2020-01-09 - 2020-06-12 2:or och 3:or

Lovdagar
Vecka 44: 2019-10-28 - 2019-11-01
Vecka 9: 2020-02-24 - 2020-02-28
Vecka 16: 2020-04-09 - 2020-04-17
Vecka 18: 2020-04-30
Vecka 21: 2020-05-22

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.
Ledighetsansökan ska göras på blanketten

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

  • Riskutbildning del 1 och 2
  • Kunskapsprov
  • Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik