Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Lov och ledighet

Här får du information om läsårets lovdagar och vad som krävs för att få ledigt utöver ordinarie lov.

Läsåret 2016/2017

Vårterminen börjar den 10 januari och avslutas den 9/6.

Gäller gymnasieskola och gymnasiesärskola
Höstterminen 2016-08-17–2016-12-21; antal dagar: 86 dagar
Vårterminen 2017-01-10–2017-06-09; antal dagar: 92 dagar

Lovdagar
Vecka 44; 2016-10-31–2016-11-04
Vecka 9; 2017-02-27–2017-03-06
Vecka 15–16; 2017-04-14–2017-04-21
Vecka 21; 2017-05-26
Vecka 23: 2017-06-05

Stiernhööksgymnasiet stiernhooksgymnasiet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.
Ledighetsansökan ska göras på blanketten Ledighetsansökan elevPDF.

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

  • Riskutbildning del 1 och 2
  • Kunskapsprov
  • Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

vx 0248-70 000
fax 0248-70 355
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik