Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lov och ledigheter läsåret 2020-2021

Kalender

Här får du information om läsårets lovdagar och vad som krävs för att få ledigt utöver ordinarie lov.

Här ser du alla läsårstider och lovdagar. Dessa tider gäller för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Terminstider

Höstterminen 2020
2020-08-18 – 2020-12-18 åk 1
2020-08-19 – 2020-12-18 åk 2 och 3

Vårterminen 2021
2021-01-11 – 2021-06-10 åk 1
2021-01-11 – 2021-06-11 åk 2 och 3

Skollov
Höstlov v. 44
2020-10-26 – 2020-10-30

Jullov v. 52-1
2020-12-21 – 2021-01-08

Sportlov v. 9
2021-02-26 – 2021-03-05

Påsklov v. 13-14
2021-04-02 – 2021-04-09

Helgdag/lovdag v. 19
2021-05-13 – 2021-05-14

Helgdag/lovdag v. 23
2021-06-07

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.


Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

Riskutbildning del 1 och 2
Kunskapsprov
Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Under perioden 21/12 2020 - 5/1 2021 är gymnasiets öppettider 8.00-12.00.