Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lov och ledigheter

Här får du information om läsårets lovdagar och vad som krävs för att få ledigt utöver ordinarie lov.

Läsårstider 2018/2019

Läsårstider 2019/2020

Stiernhööksgymnasiet stiernhooksgymnasiet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.
Ledighetsansökan ska göras på blanketten Ledighetsansökan elevPDF.

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

  • Riskutbildning del 1 och 2
  • Kunskapsprov
  • Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

vx 0248-70 000
fax 0248-70 355
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik