Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ekonomi, studiebidrag

Ekonomi vid studier

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg eller skolkort.

Studiebidrag

Alla som har fyllt 16 år och studerar heltid på gymnasiet får studiebidrag. Från höstterminen det år du fyller 20 år upphör studiebidraget. Samtidigt upphör rätten att få skolkort och inackorderingstillägg. Du kan då istället ansöka om studiemedel från CSN.

Inackorderingstillägg

Bor och studerar du på annan ort än Rättvik kan du ansöka om inackorderingstillägg. Det är ett bidrag som ersätter en del av dina kostnader. Läs mer om inackorderingstillägg.

Elevresor - skolkort

Om du uppfyller kraven för elevresor samt pendlar mellan din folkbokföringsadress och skolan har du rätt till skolkort som gäller på buss och vissa tåg. Ansökan görs på den skola du går på. Läs mer om elevresor.

Ditt ansvar att informera

Man får inte erhålla både skolkort och inackorderingstillägg samtidigt. Du ansvarar för att meddela din skola och hemkommun förändringar gällande din skolgång, flytt, inackordering eller behov av skolkort. Om du har både skolkort och inackorderingstillägg utan att anmäla detta blir du återbetalningsskyldig.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.