Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ekonomi, studiebidrag

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg eller busskort.

Studiebidraget får du av Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är en del av studiehjälpen för studier på gymnasial nivå och utgår till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun. Läser du på en annan skola som inte ingår i det offentliga skolväsendet söker du istället inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Inackorderingstillägget är ett bidrag för fördyrat uppehälle och resor och beloppet är beräknat på avståndet alternativt restiden mellan hemmet och studieorten.

Om du sökt och blivit antagen till en kommunal gymnasieskola genom frisök är du inte berättigad till inackorderingstillägg men kan istället ansöka om busskort.
En förutsättning för att du ska beviljas inackorderingstillägg är att du faktiskt är inackorderad på studieorten. Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt.

Inackorderingstillägg och avstånd

Om avståndet mellan hemmet och studieorten uppgår till minst 40 km eller om restiden uppgår till mer än två timmars restid per dag är bidraget 1 485 kronor per månad.
Om studieorten är förlagd utanför Dalarnas län är bidraget 1 830 kronor per månad.

Ändrade förhållande under studietiden

För att förhindra att du blir återbetalningsskyldig ska du meddela förändrade förhållanden såsom;

  • byte av inackorderingsadress eller att du flyttar hem
  • skriver dig i annan kommun
  • avbryter studierna eller minskar omfattningen till deltid
  • längre tids sjukdom
  • ändrade familjeförhållande
  • lärlingslön eller motsvarande ersättning
  • förtidspension eller helt sjukbidrag
  • militärtjänst.

Utbetalning

Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis i efterskott och vanligen den sista bankdagen i månaden. Den första utbetalningen sker normalt i slutet av september.
Utbetalningen sker via Leksands sparbank (Swedbank) till din vårdnadshavare så länge du är under 18 år, sedan får du själv bidraget. Kontakta banken angående kontonummer.

Ansökningstider och adress

För att vi ska hinna behandla din ansökan i tid bör du lämna den senast den 31 augusti.
Fyll i din ansökan, bifoga hyreskontrakt och skicka den till Stiernhööksgymnasiet. Du som inte är skriven i Rättviks kommun skickar din ansökan till din hemkommun.

Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
Inackorderingstillägg
795 80 Rättvik

Önskan om information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras ställs till:
Rättviks kommun, Stiernhööksgymnasiet, 795 80 Rättvik.

Busskort

​Busskort ansöker man om på den skola man går. Man kan inte få både busskort och inackorderingstillägg.

Relaterad information

CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik