Rättviks kommun
Rättviks kommun

Byte av skola eller program

Diskutera framtid och eventuella byten av skola eller program med din studie- och yrkesvägledare.

Byta av skola eller program

Om du under din skoltid vill byta skola eller program kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på ditt gymnasium som kan informera dig om hur bytet går till och hur det påverkar din nuvarande studiesituation och ditt betyg. Byte av skola eller program kan göras i den mån mottagande skola har plats eller studiemässigt har möjlighet att ta emot dig.

Link till Region Dalarna

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Boberg Andersson
0248-70455

Madeleine Blixt
0248-70278

Besöksadress
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik