Stiernhööksgymnasiets gymnasiesärskola

Solrosor

Gymnasiesärskolan vid Stiernhööksgymnasiet ger alla elever möjlighet till utbildning i en miljö med fantastisk natur runt skolan och Siljan som närmsta granne.

Stiernhööksgymnasiet erbjuder inom ramen för gymnasiesärskolan två nationella program. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation och Programmet för skog, mark och djur. Om du har behov av en individuell anpassad skolgång kan du också läsa ett individuellt program inom ramen för gymnasiesärskolans läroplan.

Ansökan till särgymnasiets nationella program

Vilka är behöriga att söka?

För att söka till gymnasiesärskolans program måste du vara behörig. Grund för behörighet inhämtas utifrån fyra utredningar, psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social. Utöver utredningarna tas följande förutsättningar under beaktande:

  • Du ska ha förutsättningar att efter avslutad utbildning erhålla sysselsättning inom ditt valda yrkesprogram.
  • Du ska kunna kommunicera runt, förstå och följa gällande säkerhetsföreskrifter.
  • Du ska ha fullföljt en prova på-dag på skolan.

Då ovanstående uppfyllts gör skolan en allsidig, saklig och opartisk bedömning om elev kan erbjudas plats på vald utbildning.

Hur söker man?

Ansökan till särgymnasiets nationella program, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation och Programmet för skog, mark och djur, görs på motsvarande sätt som till gymnasiet. Ansökan sker via antagningsenhetens program Dexter. Du får inloggningsuppgifter via din studie- och yrkesvägledare på grundsärskolan. Antagningen sker på våren och du får besked om du antagits i början på juli. Du kan läsa mer om vilka datum som gäller för antagningen via denna länk. Länk till annan webbplats. Båda de nationella programmen har begränsat antal platser.

Läs mer om programmen på gymnasiesärskolan på Stiernhööksgymnasiets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.