Rättviks kommun

Fritidshem

Fritidshemmet har cirka 60 barn i sin verksamhet.

Verksamheten är pedagogisk som ska stödja elevernas sociala utveckling,utvidga och fördjupa kunskaper, samt erbjuda en meningsfull fritid. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande.
Under skollov arbetar Vikarbyns fritidshem och Sätras fritidshem tillsammans. Under sommarlovet är det en sammanslagning av kommunens fritidshem på Nyhedsskolan.

Skidåkning på åkern. Foto:© Therese Bergstedt