Rättviks kommun

Förskoleklassen

Utifrån läroplanen för grundskolan är förskoleklassens uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Leken är ett prioriterat område i förskoleklassen

Leken är en viktig del i barns utveckling. Den får därför stort utrymme i förskoleklassen. Genom lek tränar barnen socialt samspel och bearbetar intryck från sin vardag. Inlärning sker också genom bland annat sång, rörelse och skapande. Vi arbetar dagligen med språklig och matematisk medvetenhet.

Barnen går i förskoleklassen måndag–fredag kl 8.20–13.00.

Att lära genom lek och skapande prioriteras i förskoleklassen. Foto:© Johanna Erikanders