Rättviks kommun

Skolan och skolgården

Eftersom skolbyggnaden är gammal har klassrummen en unik utformning med personlig charm. Utmärkande är blandningen av gammal miljö med nyare teknik.
Skolgården är stor och inbjuder till många olika aktiviteter.
Vintertid har vi spolad is för skridskoåkning och uppkörda spår för skidåkning.
Närheten till skogen och sjön nyttjas för utelektioner.

Klass 3 har matematiklektion vid sin smartboard.

Matematik vid smartboard. Foto: Johanna Erikanders.

Utemat. Foto: Mikael Ohlsson

Isvett. Foto: Mikael Ohlsson