Rättviks kommun

Skolan och skolgården

Rastlek Foto: Linn Gustavsson

 

Vår skola är en äldre byggnad med några nyrenoverade delar såsom fritidshem, personalrum och omklädningsrummen. Vi har fyra ljusa, fina klassrum som alla har egna grupprum i anslutning.

Vår skolgård inbjuder till lekfulla och kreativa rastaktiviteter med naturen inpå knuten. Nära till sjö och skog.

På vintern har vi skridskoplan och skidspår som används flitigt på raster, idrottslektioner och av fritids.