Rättviks kommun

Personal Ingels skola

Det här är vi som jobbar på Ingels skola. Vill du skicka e-brev till personalen skriver du i adressfältet: förnamn.efternamn@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin

Biträdande rektor
Erika Friberg

Rektorsassistent
Karin Bifrost

Lärare
Klasslärare
Marie Bjernulf
Sanna Moss
Lena Wenngren

Idrottslärare
Sebastian Sundin

Musiklärare
Johanna Elofsson

Slöjdlärare
Margareta Gudmundsson
Johnny Lysfoss

Fritidspersonal
Kristin Junell
Jessica Junell
Sebastian Sundin

Lärarassistent
Linda Wiklund