Rättviks kommun

Skola och skolgård

Boda skola på avstånd och skolgården med klätterställningar och gungor.

Boda skola

Boda skola består av flera byggnader där huvudbyggnaden ligger i nära anslutning till gymnastiksalen och matsalen. För att ta sig till slöjdens lokaler får man korsa Boda Björkallé.

Skolgården i Boda är stor och har många möjligheter till lek och aktiviteter med bl.a. klätterställningar och gungor. På vintern brukar föräldrar hjälpa till att spola vatten till isbana framför skolan och skidspår går att få i närheten.