Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. I Rättviks kommun erbjuder vi pedagogisk omsorg i form av personal (dagbarnvårdare) som tar hand om barnen i sitt eget hem, så kallat familjedaghem.

I Rättvik finns två dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett och fem år i sina egna hem. Dagbarnvårdare finns i centrala Rättvik och i Vikarbyn.

Vår målsättning är att verksamheten ska vara trygg, utvecklande och lärorik, utifrån varje barns förutsättning.
Välkommen till oss!

Öppettider

Familjedaghemmen har öppet efter barnens behov från kl 6.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Tre dagar per år stänger familjedaghemmen för gemensam planering och kompetensutveckling.

Är du i behov av barnomsorg dessa dagar kontaktar du rektorsassistent Anette Bergfeldt 0248-70 339.


E-tjänst

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg görs via kommunens e-tjänsteportal, etjanster.rattvik.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Rektor
Mia Laggar, 0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt, 0248-70 339

Dagbarnvårdare Vikarbyn
Ingrid Höglund, 0248-207 91

Dagbarnvårdare Rättvik
Anneli Kättström, 0248-127 08

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik