Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Arbetssätt

Kvalitetsnyckeln ligger till grund för vårt arbetssätt och vår arbetsplan, som utgår från strävansmålen i Förskolans läroplan (Lpfö98/rev10).

Normer och värden

Fyra barn sitter och lägger pärlplattor.

Pärlplattor. Foto: © Marie Bjernulf

Tre barn med cykel och vagn med små björkstockar.

Samarbete. Foto: © Marie Bjernulf

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Tre barn bygger med noppers vid ett bord.

Nopperbygge. Foto: © Marie Bjernulf

Två barn läser varsin bok.

Läsning. Foto: © Marie Bjernulf

Matematisk utveckling

Flicka lägger små pärlor efter mönster.

Pärlmönster. Foto: © Marie Bjernulf

Ett barn med en färgglad träkulbana på golvet.

Kulbana. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Natur och teknik

Ett barn leker med moonsand på en bricka.

Moonsand. Foto: © Marie Bjernulf

Små och stora bubblor från sugrör i glas.

NTA Bubblor. Foto: © Marie Bjernulf

Personlig och social utveckling

Tre barn med lärplattan på bordet.

Fungera i grupp. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Flicka går balansgång på lutande björkstam.

Utvecklar sin motorik. Foto:© Marie Bjernulf

Barns inflytande

Flicka och pojke spelar äggspelet.

Delta i olika former av samarbete. Foto © Eva Werpers-Johansson

Flicka skrapar av mat från lunchtallriken på matvagnen.

Ta ansvar. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Förskolans uppdrag

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."

Läroplan för förskolan Lpfö 98, sid 5.