Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Vindförberg

Öppettider
Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar
Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har en gemensam kompetensutvecklingsdag fredagen den 15 juni och förskolorna är då stängda.
Måndag den 20 augusti har Vinförberg stängt.

Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta Förskolechef
Sven Paulsson. Tel: 0248-70 222.

Rådslag
Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen.

Märk kläderna, för er och vår skull.

Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.

Ring avdelningen och meddela oss före klockan 8 om barnen inte kommer.

Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.

Tystnadsplikt. All personal på förskolan har tystnadsplikt.

Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Våra telefonnummer är

Ekorren, 0258-10 928

Haren, 0258-10 927

Kontakt

Förskolechef
Sven Paulsson
0248-70 222

Förskolechefsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress
Skolvägen 5, 790 70 Furudal

Postadress
Rättviks kommun
Förskolan Vindförberg
795 80  Rättvik