Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Prästkragen

Sommarbild på Förskolan Prästkragens gård.

Foto: © Eva Elwing

Bra att veta för dig som har barn på förskolan Prästkragen.

Öppettider

Förskolan har öppet kl. 06.30–18.30.
Vid behov av banomsorg på obekväm arbetstid hänvisar vi till förskolan Dal-Jerk.

Tystnadsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Sjukanmälan

Ring förskolan före kl. 8.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på förskolans aktiviteter.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt under vistelsen på förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för kompetensutveckling.
Alla förskolor har en gemensam kompetensutvecklingsdag fredagen den 15 juni och förskolorna är då stängda.
Vår fjärde dag blir den 7 september. Den femte dagen blir i november. Datum är ännu inte bestämt för november.
Om ditt barn har behov av en plats den här dagen ska ni kontakta
Förskolechefsassistent Anette Bergfeldt. Tel: 0248-70 339.

Sammanslagning

Under mellandagarna vid jul och nyår och ca 4 veckor under sommaren slår Paletten, Solgården, Myrstacken, Dal-Jerk och Prästkragen ihop sina verksamheter.

Förskolans samverkan

Som stöd i vårt arbete  har vi specialpedagog och talpedagog.
Vid behov samverkar vi med socialsekreterare, barnavårdscentral, barnpsykolog, logoped och habilitering.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal.
De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Kontakt

Förskolan Prästkragen

Fjärilen, 0248-70 231
Gräshoppan, 0248 -70 232
Humlan, 0248-70 233
Trollsländan, 0248-70 234