Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Paletten

Utsikt över Siljan från Paletten.

Förskolan Paletten. Foto: © Susanne Jonsson

Öppettider
Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar
Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.
Gemensam kompentensutbildningsdag för all personal är fredagen den 15 juni. Då är förskolorna stängda. 
Vår fjärde dag blir den 14 september. Den femte dagen blir i november. Datum är ännu inte bestämt för november
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta Förskolechef Mia Ivarsson. Tel: 0248-70 553

Sammanslagning
Eventuella sammanslagningar vid jul/nyår och till sommaren meddelas i god tid.

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen. 

Märk kläderna, för er och vår skull.

Sjuka barn ska vara hemma.
Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.

Ring och meddela oss på avdelningen före klockan 8 om barnen inte kommer till förskolan.

Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.

Tystnadsplikt
All personal på förskolan har tystnadsplikt. Vi är även skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Ta alltid kontakt med personalen på avdelningen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Kontakt

Grön
0248-70 582

Blå
0248-70 581