Rättviks kommun

Arbetssätt

Tema

Förskolans läroplan ligger till grund för våran verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att arbeta temainriktat där drama är ett bra verktyg för att fånga barnens intresse och nyfikenhet.

foton på alla olika temafigurer som vi jobbat med under åren.

Teman vi jobbat med under åren. Foto:© Anneli Fhinn

Barnen har visat intresse för Pippi Långstrump och vi har valt att arbeta tematiskt med figurerna Pippi Långstrump, Efrahim, Fru Pruselius och deras vänner under höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

Pippi Långstrump sitter på bordet och pratar med barnen.

Foto:© Jeanette Kubenka-Borgvall

Pippi Långstrump på besök.

polisen Kling

Foto:© Jeanette Kubenka-Borgvall

Polisen Kling kommer och diskuterar regler med barnen.

Fru Pruselius sitter på en stol.

Foto: Anneli Fhinn

Fru pruselius diskuterar olika familjebilder med barnen.