Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Dal-Jerk

Texten Förskolan Dal-Jerk i vita bokstäver på en rödmålad vägg.

Foto: © Eva Elwing

Bra att veta för dig som har barn på förskolan Dal-Jerk.

Öppettider

Förskolan har öppet kl. 06.30–18.30.
Har du behov av barnomsorg före eller efter ordinarie öppettider kan du ansöka om plats på obekväm tid (kl. 05.30–19.00). Läs mer på sidan Ansök eller säg upp plats.

Tystnadsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Sjukanmälan

Skicka sms före kl. 8.00.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på förskolans aktiviteter.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt under vistelsen på förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för kompetens­utveckling.
Information om vilka dagar det gäller skickas ut med e-post till samtliga vårdnadshavare.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektorsassistent
Anette Bergfeldt. Tel: 0248-70 339.

Sammanslagning

Under mellandagarna vid jul och nyår och cirka fyra veckor under sommaren slår Paletten, Solgården, Myrstacken, Dal-Jerk och Prästkragen ihop sina verksamheter.

Förskolans samverkan

Som stöd i vårt arbete  har vi specialpedagog och talpedagog.
Vid behov samverkar vi med socialsekreterare, barnavårdscentral, barnpsykolog, logoped och habilitering.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal.
De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Kontakt

Förskolan Dal-Jerk

Bullen, 0248-70 357
Kringlan, 0248-70 358 
Mazarinen, 0248-70 179
Skorpan, 0248-70 255
Tårtan, 0248-70 384
Marängen, 0248-70 349