Rättviks kommun

Månadsbrev

Månadsbrev November

Foto: 2015, Ⓒ Mariann Johansson.

På Äppelgården använder vi oss av månadsbrev där all nödvändig information till föräldrarna skrivs in. Alla barn har var sin postlåda vid sin hylla som de sedan får brevet i.

Barnen är också indelade i olika matematik- och språkgrupper, där vi anpassar varje barn individuellt, för att barnet ska utvecklas i sin egen takt och få rätt utmaningar. Vi har också "Lek och rörelse" i Boda skolas gymnastiksal där vi just nu har alla i en grupp. Ett månadsbrev kan se ut som bilden ovan.