Rättviks kommun

Skogen och gymnastiken

Kojan i skogen.

Foto: 2015, © Mariann Johansson.

Under vintern lånar vi på Röda äpplet gymnastiksalen av Boda skola en gång i vecka. När våren kommer, sommaren och hösten, går vi på promenad till ett ställe i skogen. Även barnen inne på Gröna äpplet går på promenad till skogen. Vi besöker också biblioteket och fritidsgården.

I skogen och på gymnastiken har barnen möjlighet att utveckla både fin- och grovmotoriken. Vi övar även på matematik och språk genom olika lekar som vi utövar på gymnastiken och i skogen. Vi samlar på pinnar och löv och pratar om naturen med barnen. De material som vi hittar i skogen skapar vi något roligt och fint av tillsammans. Barnen älskar både gymnastik och skogen det märks på deras skratt och spritt i kroppen på de olika ställena.

Skogen

Foto: 2015, © Mariann Johansson.