Rättviks kommun
Rättviks kommun

Verksamhet

Förskolans läroplan, Lpfö 98, är vägledande för hela vår verksamhet.

Innelek

Vi prioriterar den fria leken, där barnet får använda sin egen fantasi och nyfikenhet.

Utelek

Vi är på gården, skogen eller vid stranden. Vi är ute i alla väder. Barnen tränar bland annat sin grovmotorik när de hoppar, springer, klättrar och undersöker.

Läsa och berätta

Vi vill stimulera barnens språkutveckling när vi läser. Vi läser böcker och berättar för varandra varje dag.

Måltid

Målet är att ha en lugn och trevlig matstund. Barnen uppmuntras att smaka på all mat, ha ett trevligt bordsskick och tacka för maten. Maten som serveras är alltid hemlagad.

Vila

Efter maten har vi vila. De små barnen sover inne eller ute i vagn. De större barnen kopplar av med att lyssna på sagor.

Gymnastik

Vi har tillgång till skolornas gymnastiksalar. Barnen får prova på olika redskap. De tränar motorik, koordination och balans.

Traditioner

I familjedaghemmen värnar vi om våra traditioner, bland annat lucia, jul, påsk och midsommar.

Jag kan själv

Vi stärker barnens självförtroende genom att uppmuntra och ge beröm när barnen vågar prova nya utmaningar.

Kontakt

Rektor
Mia Laggar, 0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt, 0248-70 339

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson, 0248-70 334

Dagbarnvårdare Vikarbyn
Ingrid Höglund, 0248-207 91

Dagbarnvårdare Rättvik
Anneli Kättström, 0248-127 08

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik