Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten.

Det är dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett och fem år i sina egna hem. Dagbarnvårdare finns i centrala Rättvik och Vikarbyn.

Vår målsättning är att verksamheten ska vara trygg, utvecklande och lärorik, utifrån varje barns förutsättning.
Välkommen till oss!

Öppettider

Familjedaghemmen har  öppet efter barnens behov från kl 6.30.

Sjukanmälan

Ring dagbarnvårdaren och meddela frånvaro på morgonen eller om möjligt redan på kvällen innan.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på familjedaghemmets aktiviteter.

Tänkvärt

Klä barnen i praktiska och oömma kläder som passar för både inne och utevistelse. Vi är ute minst en gång om dagen.
Kläder och skor ska vara tydligt märkta.
Barnen får ta med ett mjukisdjur. Andra leksaker lämnar vi hemma.

Kompetensutvecklingsdagar

Tre dagar per år stänger familjedaghemmen för gemensam planering och kompetensutveckling.

Är du i behov av barnomsorg dessa dagar kontaktar du rektorsassistent Anette Bergfeldt 0248-70 339.

Sammanslagning

Under mellandagarna vid jul och nyår samt under några sommarveckor sker en viss sammanslagning av verksamheterna.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt vid vistelsen i familjedaghemmet.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Samverkan vid behov

Vid behov samverkar vi med specialpedagog, talpedagog, barnpsykolog och habiliteringen.

I Rättviks kommun finns ingen privat eller enskild pedagogisk omsorg.
Det finns inte någon öppen förskola i kommunens regi.

Kontakt

Rektor
Mia Laggar, 0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt, 0248-70 339

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson, 0248-70 334

Dagbarnvårdare Vikarbyn
Ingrid Höglund, 0248-207 91

Dagbarnvårdare Rättvik
Anneli Kättström, 0248-127 08

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik