Rättviks kommun

Förskola och pedagogisk omsorg

Beslut om plats i förskola, pedagogisk omsorg

Vi tar hänsyn till gruppens sammansättning beroende på ålder, särskilda behov och barnens tider. Syskonförtur tillämpas.

Placering efter tilldelad plats

Erbjuden plats ska accepteras inom en vecka. Accepteras inte erbjuden plats placeras barnet sist i kön.
Inskolningen börjar efter överenskommelse och är en till tre veckor, efter barnets behov.

Öppettider

Förskolan och pedagogisk omsorg är öppna på vardagar mellan kl 06.30–18.30.
En avdelning på förskolan Dal-Jerk i Rättvik erbjuder utökade öppettider från kl 05.30­­–19.00 måndag till fredag. Ditt behov av barnomsorg på obekväm tid måste vara minst 3 månader.
Schema görs av vårdnadshavare i samråd med personalen.
Vårdnadshavares arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga som grund för barnens vistelsetider.

Föräldraledig eller arbetssökande

När du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds barnen 15 timmar per vecka. Kom ihåg att meddela förändrad inkomst för att reglera barnomsorgsavgiften.

Studier

När du studerar krävs intyg från CSN eller din skola för att reglera barnomsorgsavgiften.
Kom ihåg att meddela förändrad inkomst

Kontakt

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik