Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ansökan eller säg upp plats

Ansöka eller säga upp plats inom barnomsorgen och fritidshem kan du göra på flera sätt.

E-tjänster

Vi ser helst att du använder våra e-tjänster för barnomsorg och fritidshem när du anmäler eller säger upp ditt barn till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Ansökan om barnomsorg på obekväm tid görs på en särskild blankett. Du ska även bifoga arbetsschema från arbetsgivaren som stärker behovet, minst 3mån.

Ansökan–väntetid

Ansök senast fyra månader före önskat startdatum till förskola och
pedagogisk omsorg. Kötiden är normalt fyra månader och räknas från den dagen ansökan kommer till oss. Finns det lediga platser kan barnet få börja tidigare.

Att välja förskola/pedagogisk omsorg

Vi tillgodoser ert val av förskola i möjligaste mån. Kan ni inte få plats till önskad tidpunkt på den förskola ni valt, erbjuds barnet plats på en annan förskola i kommunen.

Förtur

Syskonförtur tillämpas i Rättviks kommun.
Annan förtur beviljas bara i särskilda fall i samråd med oss.

Till fritidshem finns ingen väntetid

Barnet får plats när ansökan kommit till oss. Ansökan görs via vår e-tjänst eller på blankett.

Uppsägning

Uppsägning ska inte göras vid byten inom eller övergångar mellan förskola, pedagogisk omsorg, till fritidshem.

Uppsägningstiden, för vilken avgift betalas, är en (1) månad. Uppsägningen ska göras via vår e-tjänst eller på blankett och räknas från den dagen uppsägningen kommer in till oss.

Om ni säger upp platsen och vill få tillbaka platsen inom tre (3) månader debiteras avgift för dessa månader.

Kontakt

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se