Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Skolsköterska och läkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ och gruppnivå. Sköterskan utför hälsokontroller och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering.

Lina Kenneborg – Furudals skola F-6, Söderås skola, Nyhedsskolan, Vikarbyns skola och Sätra skola
0248-70 178

Nina Sjöö – Furudals skola 7-9, Boda skola, Ingels skola och Rättviksskolan.
0248-70 260

Stina Vikman - Stiernhööksgymnasiet
0248-70 416

Skolläkare

Skolläkaren medverkar vid vissa vaccinationer, hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser och vid remisshantering.

Sekretess

Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder)

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Joseph Öhrman
0248-70 245

Talpedagog
Anne Klockar
0248-70 572

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Lena Emanuelsson
0248-70 573

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Christina Nilsson-Padilla 
0248-70 262

Jens Lovind
0248-70 532

Erika Friberg
0248-70 236

Mia Lehnberg
0248-70 422

Skolsköterskor
Stina Vikman
0248-70 416

Lina Kenneborg
0248-70 178

Nina Sjöö
0248-70 260

Liv Lundgren
0248-70 416