Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kurator och psykolog

Inom elevhälsan arbetar en psykolog och fyra kuratorer på kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium.

Psykolog

Psykologen gör psykologutredningar av elever på grundskola och gymnasium och remitterar vid behov till fortsatta utredningar. I vissa fall ges enstaka stödsamtal till elever och vid behov erbjuds även enstaka rådgivande samtal till vårdnadshavare.
Psykolog ger även konsultation, fortbildning och krishantering till personal.

Kurator

Kurator medverkar i skolans allmänna elevhälsoarbete och bidrar till att utveckla insatser kring likabehandlingsarbete, kris och konflikthantering.
Elever får stödsamtal och rådgivande samtal, ges även till vårdnadshavare.
Kurator ger även konsultation, handledning och fortbildning till personal.

Likabehandling – hur vi gör det

På Rättviksskolan har elever och kurator gjort en film, "Likabehandling – hur vi gör det"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om vad likabehandling egentligen innebär.

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Logoped
Gertrud Edquist
0248-70 538

Psykolog
Katrin Påhlman
0248-70 245

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Christina Nilsson-Padilla 
0248-70 262

Birgitta Rydell
0248-70 539

Mia Lehnberg
0248-70 422

Skolsköterskor
Stina Vikman
0248-70 416

Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Nina Sjöö
0248-70 260

Michaela Nissas
0248-70532