Rättviks kommun
Rättviks kommun

Våldsbejakande extremism

I Sverige har vi har en nationell samordning mot våldsbejakande extremism. De arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

Vad är uppdraget för en nationell samordnare?

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Vår nationella samordnare och dennes team ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Vi som kommun har ett ansvar i det lokalt förebyggande arbetet och att skapa samverkan mellan olika aktörer såsom skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle. Här hos oss i Rättviks kommun är det bland annat Brottsförebyggande rådet som arbetar med uppdraget.

Vad betyder våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Med våldsbejakande extremism avses tre olika rörelser. Den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska självbestämmande miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Känner du oro för egen del eller för någon annan?

Känner du dig orolig när du tänker på våldsbejakande extremism? Eller har du en anhörig eller vän som du oroar dig över?

Tillsammans med Röda korset har den Nationella samordnaren en nationell stödtelefon som du kan ringa till. Där får du prata med någon som är van att lyssna, som talar flera språk och har mångkulturell kompetens. Rädda Barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är utvald av samordnaren för att driva den operativa verksamheten. Den nationella stödtelefonen bemannas vardagar mellan 9–15 och du får vara anonym.

Telefonnumret till stödlinjen är: 020-100 200

Vad gör vi i Rättviks kommun?

Rättviks kommun jobbar med att ta fram en handlingsplan mot alla typer av våldsbejakande extremism. Det övergripande syftet med planen är att värna om demokratin. Handlingsplanen avser också att visa den strategiska och övergripande riktningen på arbetet. Den har ett förebyggande perspektiv och beskriver hur olika aktörer förväntas agera i olika stadier vid eventuell förekomst av våldsbejakande extremism.

Handlingsplanens syfte är också att skapa trygghet hos personal som är anställd inom Rättviks kommun och kommer i kontakt med problematiken. Planen ska ge vägledande råd i hur personalen ska tänka och agera om det finns misstanke om att någon är på väg att radikaliseras.

Mer information

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Orostelefonen mot radikaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism
Fredrik Ollén
0248-70 600

Räddningschef Rättviks kommun
Patrik Fredriksson
0248-70 291

Kommunpolis
Anders Modén