Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kriminalitet

"Det finns forskning om vilka riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som barn är aggressiv, förstör för andra, har sönder saker, är allmänt bråkig, har koncentrations-svårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna."

Källa: brottsrummet

Socialtjänsten blir alltid informerad när ett barn eller en ungdom begått ett brott som kommit till polisens kännedom.

Om ett barn är under 15 år gör inte polisen någon brottsutredning utan ärendet lämnas över till socialtjänsten för bedömning.

Om ett barn är över 15 år genomför polis/åklagare oftast en brottsutredning parallellt med att socialtjänsten gör sin bedömning av om barnet är i behov av stöd av något slag från socialtjänsten.

Åklagaren eller förundersökningsledaren (polis) begär också in ett yttrande från socialtjänsten. Socialtjänsten ska utreda om barnet eller ungdomen har behov av stöd från socialtjänsten eller om barnet eller ungdomen kan klara av att genomföra ungdomstjänst.

Socialtjänsten har ansvar för att genomföra straffet ungdomstjänst eller ungdomsvård (om behov av stöd finns) om de utdöms.

Ungdomstjänst är oavlönat arbete i 20–100 timmar beroende på brottets straffvärde.

Ungdomsvård är vård inom socialtjänsten i form av exempelvis stödsamtal, kvalificerad kontaktperson eller behandlingshem.

Socialtjänsten ger stödsamtal och konsekvenssamtal kring resultatet av det kriminella beteendet. Samtalen är med socialsekreterare eller någon annan som socialtjänsten valt som samtalskontakt.

Medling vid brott

Kommunen är skyldig att erbjuda medling till alla barn och ungdomar under 21 år som begått ett brott.

Medling innebär att den som begått brott och den som utsatts för brottet tillsammans ska få prata om händelsen. En neutral, opartisk och särskilt utbildad medlare deltar i samtalet.

Ofta innebär medlingen att den som utsatts för brottet får en chans att beskriva hur det påverkat dem och vilka konsekvenser brottet fått. Den som blivit utsatt för brott får även chans att ställa frågor och det kan bidra till att eventuell rädsla minskar.

Samtidigt får den som begått brottet en chans att be om ursäkt och försöka ställa saker tillrätta så gott det går. Det ger den som begått brottet en möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och få konsekvenserna av brottet berättade för sig.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren
112

Information

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsförebyggande rådet (Brå)länk till annan webbplats