Rättviks kommun

Färdtjänst

Landstinget Dalarna är länets kollektivtrafikförvaltning och de ansvarar för att utreda och pröva din rätt till färdtjänst.

Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor.

Kontakt - Färdtjänst

Telefon
Telefontid: måndag-fredag kl.10-12
Telefon: 0243-31 81 60

E-post
fardtjanst@dalatrafik.se

Webbplats
Färdtjänst och riksfärdtjänst, ansökningsblanketter och informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du beställer din färdtjänstresa hos Dalatrafiks beställningscentral
Telefonnummer: 0774-44 00 00

Lättläst
Lättläst