Rättviks kommun
Rättviks kommun

Mottagande av asylsökande och nyanlända i Rättvik

I Rättviks kommun har vi ett stödboende där ensamkommande barn kan erbjudas boende och stöd.

Vi har också mottagande av nyanlända som anvisas från Migrationsverket till kommunen.

På kommunens stödboende arbetar boendeassistenter ör att ge ungdomar och unga vuxna ett stöd ut i ett självständigt vuxenliv och i kontakten med samhället, där skola och meningsfull fritid är två viktiga hörnstenarna.

I vuxenmottagandet, det vill säga att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd, där arbetar vi med att ta emot och erbjuda en första bostad samt praktisk hjälp i bosättningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta enheten, se nedan för kontaktuppgifter.

Kontakt

E-postadress till integrationsenheten
Telefon 0248-70 201