Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Mottagande av asylsökande och nyanlända i Rättvik

I Rättviks kommun har vi två hem för vård och boende, (HVB), Närheten och Gemenskapen samt ett stödboende för ensamkommande barn.

Vi har också mottagande av nyanlända som anvisas från Migrationsverket till kommunen.

På kommunens HVB och stödboende arbetar boendeassistenter och samordnare. Där arbetar vi för att ge ungdomarna en hemliknande miljö, där skola och meningsfull fritid är två av hörnstenarna.

På stödboendet arbetar vi stödjande med ungdomar som har uppehållstillstånd och är på väg in i ett självständigt vuxenliv.

I vuxenmottagandet, det vill säga att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd, arbetar en integrationssamordnare och en bostadssamordnare med att ta emot och erbjuda en första bostad samt praktisk hjälp i bosättningen.