Rättviks kommun

Mottagande av asylsökande och nyanlända i Rättvik

I Rättviks kommun har vi ett stödboende där ensamkommande barn kan erbjudas boende och stöd.

Vi har också mottagande av nyanlända som anvisas från Migrationsverket till kommunen.

På kommunens stödboende arbetar boendeassistenter och föreståndare. Där arbetar vi för att ge ungdomar och unga vuxna ett stöd ut i ett självständigt vuxenliv och i kontakten med samhället, där skola och meningsfull fritid är två viktiga hörnstenarna.

I vuxenmottagandet, det vill säga att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd, arbetar vi med att ta emot och erbjuda en första bostad samt praktisk hjälp i bosättningen.