Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Integrationsenheten

I Rättviks kommun har vi två hem för vård och boende, (HVB), Närheten och Gemenskapen samt ett stödboende för ensamkommande barn. Vi arbetar också med utslussning för unga vuxna som bor i eget boende.

På kommunens HVB och stödboende arbetar boendeassistenter och samordnare. Där arbetar vi för att ge ungdomarna en hemliknande miljö, där skola och meningsfull fritid är två av hörnstenarna.

I utslussverksamheten arbetar vi stödjande med ungdomar som har uppehållstillstånd och är på väg in i ett självständigt vuxenliv.

På enheten finns en integrationssamordnare som arbetar med vuxenmottagandet, det vill säga att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd. I arbetet ingår det att samordna resurserna vid mottagandet. I uppdraget som integrationssamordnare ingår att återsöka medel från Migrationsverket.

Kontakt

Integrationssamordnare
Anna Börjel