Rättviks kommun
Rättviks kommun

Frågor och svar om ensamkommande barn och unga i Rättvik

Hur många ensamkommande barn finns i Rättvik?

Rättviks kommun har ansvar för ett fåtal ensamkommande barn och unga.

Hur länge har kommunen ansvar för ensamkommande barn?

Det är väldigt olika. Under hela tiden deras asylprocess pågår, och om de får uppehållstillstånd, tills de är redo att klara sig själva. Om ett ensamkommande barn fyller 18 år innan beslut om uppehållstillstånd har fattats övergår ansvaret för personen till Migrationsverket.

Vilka krav ställer kommunen på ett familjehem?

Vi ställer krav på att familjehemmet ska kunna ge den trygghet, omsorg och stöd den unge behöver. Ett familjehem kan bestå av ensamstående, par och familjer med barn. Det finns inte några krav på hur ett familjehem ska se ut. Vi utreder de som är intresserade av att bli familjehem för att göra en bedömning om det är lämpligt att placera ett barn hos dem.

Kan jag hjälpa till med boende?

Om du är intresserad av att ta emot ensamkommande barn ska du höra av dig till individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Socialtjänsten

vx 0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik