Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Frågor och svar angående asylsökande

Flyktingar på centralstationen i Köpenhamn.

Flyktingar på centralstationen i Köpenhamn. Foto: mostphotos.com/Torben Bøjstrup. Personerna på bilden har ingenting med sammanhanget i texten att göra.

Asylsökande är personer som erbjuds tillfälligt skydd av Sverige under tiden deras ansökan om asyl prövas.

Flyktingsituationen

Omkring 60 miljoner människor i världen befinner sig idag på flykt.

Under 2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige. Den kraftiga ökningen av asylsökanden beror på ett mycket ostabilt världsläge där fler stora konflikter har intensifierats under 2015.

I januari 2016 införde Sverige tillfälliga gränskontroller som innebär att du fortfarande kan söka asyl men du måste ha identitetshandlingar som styrker din identitet när du passerar gränsen.

Under 2017 förväntas det komma ca 35 000 asylsökande till Sverige. Det minskande antalet asylsökande innebär att Migrationsverket nu stänger många av deras boenden.

Vem är asylsökande?

Enligt UNHCR* betyder asyl att den som är förföljd får skydd och fristad i ett annat land. Asylsökande är en person som sökt asyl men som ännu inte fått sin ansökan avgjord och i väntan på ett beslut får stanna i Sverige. Rätten att få söka asyl finns inskriven i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter.

Vem är asylsökande och vem är flykting?

Flyktingstatus har en person som beviljats asyl.

När en flykting får uppehållstillstånd

Beviljas uppehållstillstånd så är det bosättningsenheten på Arbetsförmedlingen som anvisar personen till en kommun. Rättvik ska ta emot 42 personer under 2017. Kommunens ansvar är att hitta boende, erbjuda SFI* och samhällsorientering till de nyanlända.
SFI = svenska för invandrare

Vilket ansvar har Rättviks kommun gällande asylsökande?

Kommunens ansvar är att erbjuda skolgång för barn till asylsökande. I vissa fall är kommunen också skyldig att erbjuda boendeplatser på behandlingshem.

Kommunen erhåller ersättning enligt belopp fastställda av regeringen.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är myndigheten som har huvudansvaret för de asylsökande. Migrationsverket ansvarar för personernas försörjning och uppehälle under asylprocessen.

När en asylsökande kommer till Rättvik placerar Migrationsverket denne i ett boende och lämnar grundläggande information om asylprocessen, lagar och regler. I Rättvik finns ett anlägningsboende för asylsökande.

Migrationsverket har sitt regionkontor i Borlänge.

Ring till Migrationsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress och öppettider för Migrationsverkets kontor i Borlänge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om asylprocessen, regler och annan nyttig information.

Krisinformation.se har en länksamling för flyktingsituationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På webbplatsen Information om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mycket anpassad information att hämta och en hel del översatt. Där finns även information om Rättviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om hur Länsstyrelsen Dalarna arbetar med integration och flyktingmottagande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens ansvar och roll i flyktingmottagandet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* UNHCR
Förenta nationernas flyktingkommissariat

(förkortning från det engelska namnet: United Nations High Commissioner for Refugees)